Gỡ vướng trong thư viện số dùng chung

Hệ thống liên thư viện, thư viện số dùng chung là cơ sở hạ tầng quan trọng, ảnh hưởng đến quá trình dạy - học của các nhà trường, giúp người sử dụng chia sẻ thông tin, dữ liệu một cách thuận tiện. Vì vậy, để chuẩn bị cho mục tiêu xây dựng Mục lục liên hợp tài liệu quốc gia, cần tháo gỡ những vướng mắc trong kết nối thư viện số dùng chung.

Tự động hóa hệ thống thư viện, phòng đọc

Theo Thượng tá Mạc Thùy Dương, Phó Giám đốc Thư viện Quân đội, để tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống thư viện trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cần có sự quan tâm đồng bộ, từ cơ chế chính sách đến tập trung nguồn lực lớn của Nhà nước và Quân đội, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành thư viện để hệ thống được tự động hóa, trở thành mạng lưới thư viện hiện đại, mô hình hiệu quả trong hoạt động chuyển đổi số của toàn quân.

Hội nhập mạng thư viện toàn cầu

Trong xây dựng và phát triển thư viện số, việc tạo lập kho tư liệu số hóa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Giải quyết nhiệm vụ này đòi hỏi các thư viện phải có sự khảo sát, phân tích lập kế hoạch chi tiết. Từ năm 2004, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã bắt tay nghiên cứu và triển khai xây dựng thư viện số, sau đó từng bước phát triển, kết nối mạng thư viện toàn cầu và đã đạt được những kết quả nhất định.

Chiến lược chuyển đổi số phù hợp

Sau 12 năm triển khai chuyển đổi số, Trung tâm Học liệu và CNTT, Đại học Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, từ tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, đến mua sắm trang thiết bị phần mềm, số hóa, xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu, tài nguyên giáo dục mở, phục vụ người đọc trực tuyến… Theo GS.TS. Nguyễn Duy Hoan, Giám đốc Trung tâm, để công tác chuyển đổi số thành công, cần sớm tiếp cận nguồn vốn và đưa ra chiến lược chuyển đổi số phù hợp.

Thư viện tỉnh Bình Định tích cực chuyển đổi số

Triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Thư viện tỉnh Bình Định tích cực thực hiện lộ trình chuyển đổi số với nhiều giải pháp cụ thể và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

Mạng lưới liên thông, liên kết chặt chẽ

Hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là mạng lưới liên thông, liên kết chặt chẽ thư viện của các trường thành viên để cùng lưu trữ và cung cấp nguồn tài liệu phong phú cho học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu.

Số hóa tại Thư viện quốc gia Hàn Quốc

Được thành lập từ năm 1945, Thư viện Quốc gia Hàn Quốc là nơi lưu trữ các trí thức và thông tin về Hàn Quốc. Với việc sưu tập nhiều đầu sách, ấn phẩm trong nước, thư viện được tổ chức một cách có hệ thống. Ngoài các đầu sách đa dạng thì thư viện còn đầu tư hệ thống công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm tài liệu của người đọc.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi

Ngày 10.12, Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Cán bộ thư viện giỏi nhằm nâng cao chất lượng hệ thống thư viện công cộng trong phục vụ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, giải trí của Nhân dân. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được giới thiệu tại hội thi tạo không khí thi đua sôi nổi tích cực, sân chơi sáng tạo và đầy bản lĩnh cho người làm công tác thư viện quận, huyện.

Các vấn đề đặt ra khi triển khai chuyển đổi số thư viện

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số đã tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội, mang lại nhiều giá trị, tạo nền tảng trong đổi mới hoạt động của các tổ chức, trong đó có thư viện. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp thư viện là cần có định hướng, chiến lược triển khai chuyển đổi số thư viện, hướng đến hiện đại hóa mô hình hoạt động thư viện gắn với chuyển đổi phương thức cung ứng sản phẩm và dịch vụ.

Hai giai đoạn chuyển đổi số ngành thư viện Phú Yên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch với hai giai đoạn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả nội dung chương trình đổi mới, nâng cao năng lực thư viện số tại Phú Yên.

Thái Nguyên phấn đấu hoàn thiện mạng lưới thư viện hiện đại

Hiện tại, chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mới chỉ dừng lại ở việc tra cứu đầu sách và các nội dung mang tính tuyên truyền. Đây là thách thức cũng là mục tiêu để tỉnh phấn đấu thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu độc giả.