Đưa hạ tầng công nghệ 4.0 kết nối về nông thôn 

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 23.9, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan tổ chức “Hội thảo về chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025”.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, hiện cả nước có 5.350 xã (chiếm trên 60% số xả của cả nước), 152 đơn vị cấp huyện (đạt 22,7%) đạt chuẩn nông thôn mới. Những con số về mặt số lượng đó đã vượt mục tiêu Chính phủ đề ra, bên cạnh đó đời sống người dân, cơ sở hạ tầng nông thôn cũng có nhiều đổi thay.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Nguyễn Minh Tiến chia sẻ, bên cạnh những thành quả to lớn đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới trong hơn 10 năm qua, hiện tại nông thôn Việt Nam đang đối diện với nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống. Lớn nhất là khoảng cách kết quả nông thôn mới giữa các vùng miền, vùng khó khăn, những xã chưa đạt chuẩn so với xã đạt chuẩn. Ngoài ra, nhiều vấn đề như cơ sở hạ tầng đầu tư nhưng thiếu duy tu, bảo dưỡng, xử lý chất thải, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, điển hình là dịch tả lợn Châu Phi, đại dịch Covid-19 đòi hỏi nông thôn cũng cần phải có sự thay đổi cho phù hợp với xu thế của thời đại.

Toàn cảnh hội thảo

 

Xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, Bộ NN-PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng có ý tưởng trình Chính phủ xây dựng đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung chủ yếu vào hạ tầng kết nối, băng thông rộng và dữ liệu nông nghiệp, nông thôn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận về vấn đề này với các chủ đề: phát triển xã hội số, kinh tế số trong chuyển đổi số quốc gia; Thực trạng và giải pháp khuyến nghị mô hình chuyển đổi số cho lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng mô hình làng xã thông minh, xã kết nối trong xây dựng thông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu …

Trên cơ sở những ý kiến tham luận, đề xuất tại hội thảo, Bộ NN-PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp thu, ghi nhận và tập hợp để trình Chính phủ xây dựng Đề án đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trở thành một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung chủ yếu vào hạ tầng kết nối, băng thông rộng và dữ liệu nông nghiệp, nông thôn…

Kết luận tại hội thảo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá, các báo cáo tham luận đã đi sâu vào mảng nông nghiệp, nhưng cần cụ thể hơn cho mảng nông thôn. Thứ trưởng mong muốn có một phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới và đặt ra yêu cầu đối với các nhà khoa học, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Minh Ngọc