Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là hướng đi thích hợp 

Xem với cỡ chữ
Dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp bù đắp vết đứt này, đồng thời chủ động hơn về nguồn nguyên liệu. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Kinh tế tuần hoàn - Xu hướng phát triển bền vững do Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II tổ chức mới đây. Hội thảo cung cấp những thông tin cơ bản về vai trò, lợi ích của kinh tế tuần hoàn, giúp các doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nỗ lực trên hành trình phát triển bền vững. Báo cáo môi trường kinh doanh của World Bank 2020 cũng cho thấy, Việt Nam xếp thứ 70/190 về năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng suy giảm tài nguyên, tiêu thụ năng lượng tăng mạnh, ô nhiễm và suy thoái đất, đặc biệt là biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế. Theo đó, Việt Nam có mức độ xả rác thải nhựa ra đại dương đứng thứ 4 thế giới với khoảng 1,8 triệu tấn/năm. Ô nhiễm không khí đã khiến Việt Nam mất đi khoảng 5,18% GDP, ô nhiễm nguồn nước gây thiệt hại khoảng 3,5% GDP.

Các chuyên gia cho rằng, để phát triển nhanh, bền vững, việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn là hướng đi thích hợp, tất yếu trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh sau dịch, nhằm giải quyết bài toán nguồn nguyên liệu đầu vào khi nguồn cung bị đứt gãy. Tuy nhiên, hiện mô hình kinh tế này ở Việt Nam mới chỉ ở mức sơ khai.

Ô nhiễm không khí, nguồn nước gây thiệt hại hơn 8,5% GDP
Nguồn: ITN

Để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng hơn; trong đó, doanh nghiệp là trung tâm, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, người tiêu dùng tham gia thực hiện, thay đổi hành vi. Thực hiện kinh tế tuần hoàn gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số và Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ giúp việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả, giảm thải ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tránh khai thác quá mức tài nguyên; đồng thời tạo được cơ hội việc làm mới... bảo đảm mục tiêu của mô hình này.

Lê Chi