Chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập 

Xem với cỡ chữ
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, 7 tháng năm 2020, các quận, huyện đã tổ chức, sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập tại địa phương, vận động thêm 502 đường dây thu gom vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp, nâng tổng số đường dây thu gom rác dân lập lên 2.366 đường dây, tỷ lệ chuyển đổi là 88,5%.
Hỗ trợ rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động
Nguồn: ITN

Báo cáo của UBND 24 quận, huyện cho thấy, tính đến ngày 31.7, thành phố có 35 hợp tác xã, 170 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và hiện còn 308 tổ/đường dây thu gom rác dân lập chưa có tư cách pháp nhân; rà soát, chuyển đổi thêm 163 phương tiện thu gom, vận chuyển gồm 45 thùng 660L và 118 xe ô tô chở rác. Tổng số phương tiện thu gom hiện hữu của thành phố là 6.776 phương tiện, gồm 3.311 phương tiện đạt chuẩn và 3.465 phương tiện không đạt chuẩn; nhu cầu chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển mới là 1.943 phương tiện gồm 1.041 thùng 660L và 902 xe ô tô chở rác với nhu cầu vốn vay Quỹ Bảo vệ môi trường khoảng 404 tỷ đồng. Từ khi triển khai Chỉ thị 19 đến nay, thành phố đã chuyển đổi được 693 phương tiện thu gom, vận chuyển.

UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND quận, huyện xây dựng chính sách hỗ trợ các đơn vị rác dân lập chuyển đổi mô hình hoạt động, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân. Trong đó, có chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chính sách hỗ trợ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Vân Phi