Hội thảo Giáo dục 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 11

Theo Thông báo số 1 của Ban tổ chức Hội thảo Giáo dục - VEC 2020, chủ đề của hội thảo năm nay là “Tự chủ trong giáo dục đại học - Từ chính sách đến thực tiễn”. Hội thảo dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, tại Hà Nội, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.