Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 

Xem với cỡ chữ
Theo Nghị quyết của Quốc hội, Quốc hội điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10.2021) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) hai lần trong cả hai kỳ họp của năm 2022...