Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng:

Chương trình phục hồi kinh tế: Tập trung vào các chính sách tác động ngay 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau trong và sau đại dịch, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm...
Ảnh: Quang Khánh
 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn 
Ảnh: Quang Khánh

Trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 đến toàn bộ các mặt kinh tế - xã hội của cả thế giới, trong đó có nước ta, ĐBQH Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) đề nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết kinh nghiệm quốc tế trong triển khai các gói hỗ trợ để vượt qua đại dịch và việc thực hiện ở trong nước hiện nay như thế nào? 

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu kinh nghiệm của các nước trong ứng phó, phục hồi kinh tế - xã hội trước tác động nặng nề của đại dịch Covid - 19. Theo đó, nhiều nước đã có chính sách và quyết sách rất nhanh với các đặc điểm như: thực hiện gói hỗ trợ với quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ và bất chấp những kỷ luật, kỷ cương về tài chính; chấp thuận tăng trần nợ công, nợ Chính phủ và bội chi ngân sách; thống nhất và quyết định nhanh, thực hiện dễ để làm được ngay. 

Đối với nước ta, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, sau khi nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia trong nước, ngoài nước và tình hình thực tiễn trong nước cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ đang triển khai xây dựng chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế với các quan điểm gồm: Một là, chương trình phải có quy mô đủ lớn. Hai là, thời gian thực hiện phải phù hợp, phải bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Ba là, phải có hỗ trợ cho phía cung và phía cầu của nền kinh tế. Bốn là, thực hiện linh hoạt, phù hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính công 5 năm. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế phải thực hiện gắn kết, lồng ghép vào các chương trình này. Năm là, tập trung vào các chính sách tác động ngay, kịp thời để hỗ trợ phối hợp, đồng thời tính đến vấn đề dài hạn như xuất khẩu, tiêu dùng nội địa… Giữa các chính sách và giải pháp phải gắn cơ chế thực hiện cụ thể để bảo đảm khả thi và hiệu quả; hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, gắn với nguồn lực và khả năng vay trả của nền kinh tế.

Về mục tiêu, Bộ trưởng nhấn mạnh: là phục hồi và phát triển nhanh trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ; phải bảo đảm, chủ động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để hoạt động trong mọi điều kiện trước tác động của dịch bệnh; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của giai đoạn 2021 – 2025 là khoảng 6,5 - 7 % như mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; phải ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nuôi dưỡng và củng cố các nguồn thu ngân sách nhà nước; an toàn hệ thống tổ chức tín dụng; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống của người dân, người nghèo, đối tượng yếu thế; tránh giải thể, phá sản và thâu tóm của doanh nghiệp.

Về đối tượng, Bộ trưởng cho biết, là người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các ngành có tiềm năng, khả năng để phục hồi nhanh và có thể tạo thành động lực lan tỏa cho nền kinh tế, đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Về phạm vi là trên cả nước nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Đối với người dân hay người lao động, Bộ trưởng cho biết, phải xác định rõ một số đối tượng; đối với doanh nghiệp, địa phương thì cần có một số địa bàn trọng điểm.

Về thời gian thực hiện, dự tính báo cáo và nếu được Quốc hội thông qua thì sẽ thực hiện trong 2 năm (2022 – 2023) để phục hồi nhanh. 

T. Thành