Chương trình nghệ thuật "Tự hào Giai điệu Tổ quốc" (Phần 1)