Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

Xem với cỡ chữ
Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình này giai đoạn 2021-2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng.