Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.