Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Chương Mỹ nỗ lực chặng nước rút 

Xem với cỡ chữ
Là 1 trong 5 huyện còn lại của TP Hà Nội chưa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện Chương Mỹ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Với  nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, huyện đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021 này.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm khu sơ chế, đóng gói của Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn

Đổi thay căn bản diện mạo nông thôn

Xây dựng NTM được Chương Mỹ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa: Toàn huyện đã có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 6/9 tiêu chí huyện NTM đạt và 3/9 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông; y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Nhờ chương trình xây dựng NTM, Chương Mỹ đã có nhiều thay đổi về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và dịch vụ; nhiều nghề truyền thống được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,24% năm 2015 xuống còn 0,64% năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân huyện Chương Mỹ giai đoạn 2016 - 2020, 5 năm qua, ngành nông nghiệp của huyện tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, bước đầu xây dựng được thương hiệu, giúp tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Điển hình như: Hợp tác xã (HTX) Rau quả sạch Chúc Sơn đã phát triển 15ha theo quy trình VietGAP; áp dụng những công nghệ hiện đại nâng tầm thương hiệu nông sản. Tại khu sản xuất, HTX đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc và camera truyền hình ảnh về nhà điều hành, cho phép cập nhật thông tin từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến in tem nhãn tự động, minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất. Nhờ chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, HTX Chúc Sơn đã bảo đảm được chất lượng nông sản trước khi xuất ra thị trường và cung ứng cho nhiều cơ sở lớn trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thu ngân sách còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào bổ sung, cân đối ngân sách của cấp trên, không đáp ứng được nhu cầu chi đầu tư phát triển, đặc biệt là nhu cầu vốn xây dựng cơ bản. Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện chưa theo kịp sự phát triển, nhiều công trình đã xuống cấp; tăng trưởng nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tiêu chí xây dựng NTM chưa đạt như: Tỷ lệ đường do huyện quản lý được bảo trì hàng năm; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn chưa đạt tiêu chuẩn; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường chưa cao…

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Chương Mỹ đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường; nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị văn minh, đô thị xanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông tạo đòn bẩy liên kết các vùng, miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, siết chặt quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý tài nguyên; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu có 10 xã đạt xã NTM kiểu mẫu và đạt huyện NTM nâng cao.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh 

Trong năm 2021, huyện Chương Mỹ đăng ký 3 xã xây dựng NTM nâng cao (Đồng Phú, Hợp Đồng, Thủy Xuân Tiên) và nỗ lực đạt chuẩn huyện NTM. Hiện, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 đang tập trung triển khai một số giải pháp thực hiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển ngành nghề phụ để nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng lao động có việc làm…

Đối với mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021, Chương Mỹ xác định phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt. Huyện kiến nghị thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; có cơ chế đặc thù hỗ trợ đối với các xã đăng ký đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; để lại toàn bộ số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các khu vực đấu giá có diện tích từ 5.000m² trở lên cho cấp huyện để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, kiến nghị thành phố sớm triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cấp nước sạch để đạt chỉ tiêu thành phố giao…

Chia sẻ với những khó khăn của huyện, Giám đốc Sở NN và PTNT Chu Phú Mỹ cho rằng: Chương Mỹ là huyện có diện tích lớn, có nhiều làng nghề nhưng cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Do đó, huyện cần xây dựng phương án phòng chống lũ, đặc biệt là cho vùng hữu Bùi nhằm tăng cường khả năng thoát lũ. Hiện, Sở cũng đang tham mưu cho UBND thành phố xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Chương Mỹ là 1 trong 5 huyện còn lại của thành phố chưa đạt chuẩn huyện NTM. Trong đó, có các tiêu chí huyện cần đặc biệt quan tâm như: Môi trường, nước sạch, giao thông...  Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, huyện cần nghiên cứu chương trình hợp tác với doanh nghiệp rất lớn là Công ty cổ phần CP Việt Nam trong phát triển chăn nuôi khép kín theo chuỗi. Đồng thời, có tư duy xa hơn, quyết liệt thực hiện các quy hoạch; tập trung giải pháp phòng chống lũ rừng ngang khu vực ven sông Bùi; mở rộng khu công nghiệp Phú Nghĩa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp Đông Phú Yên...

Tại buổi làm việc với huyện Chương Mỹ mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy về Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025 nhấn mạnh: Mục tiêu trong năm 2021 của huyện là về đích NTM. Do đó, huyện cần tập trung cao độ để hoàn thành 3 tiêu chí còn lại. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện phải rà soát, tính toán, bám sát nội hàm, các tiêu chí của Chương trình 04, nhất là tỷ lệ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 70%; tập trung tái cơ cấu kinh tế nông thôn, tính toán tỷ trọng kinh tế thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp so với nông nghiệp... để bảo đảm thực hiện thành công các chỉ tiêu của Chương trình 04.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị, huyện rà soát lại các quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển thị trấn Chúc Sơn, Xuân Mai trong tương lai. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Trong đó, tập trung thu ngân sách; quan tâm đến quản lý đất đai; mở rộng cụm công nghiệp Phú Nghĩa và hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Đông Phú Yên; hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6 và một số dự án giao thông trọng điểm; hoàn thành mở rộng Khu Công nghiệp Phú Nghĩa… để trở thành động lực phát triển.

BẢO TRÂM