Ngày Môi trường thế giới 5.6:

Chung tay phục hồi hệ sinh thái 

Xem với cỡ chữ
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn là: “Phục hồi hệ sinh thái" với thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.
Chung tay hành động để phục hồi hệ sinh thái tự nhiên
Chung tay hành động để phục hồi hệ sinh thái tự nhiên

Cùng đưa ra sáng kiến, thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, chủ đề Ngày môi trường thế giới năm nay có sự liên kết chặt chẽ với chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22.5) với thông điệp “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên" do Ban Thư ký công ước về đa dạng sinh học (CBD) phát động. Điều này cho thấy sự thống nhất của các chương trình toàn cầu về việc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo: Đã đến lúc mỗi quốc gia cần đoàn kết, cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực hơn vì thiên nhiên và Trái đất của chúng ta. Đây được xem là thời điểm đánh dấu sự khởi động của Liên Hợp Quốc về thập kỷ phục hồi hệ sinh thái (2021 - 2030), cũng là thời hạn cuối cùng của các mục tiêu thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững - một mốc thời gian mà các nhà khoa học xác định là cơ hội cuối để ngăn chặn thảm họa do biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đi thăm rừng ngập mặn trong khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đi thăm rừng ngập mặn trong khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước

Cũng theo ông Nhân, để hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021, thực hiện cam kết của Liên Hợp Quốc về thập kỷ phục hồi hệ sinh thái (2021 - 2030), thúc đẩy các hoạt động đảo ngược tình trạng suy thoái các hệ sinh thái, bảo vệ môi trường của nước ta, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương, các tổ chức, cá nhân cùng đưa ra sáng kiến để phục hồi hệ sinh thái của Việt Nam, đồng thời quyết tâm hành động thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, ở cấp độ vĩ mô, cần thúc đẩy áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; quản lý hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng; xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng bền vững và tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên. Ở cấp địa phương, địa bàn, cần phải giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải; tổ chức triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái như: Thực hiện các hoạt động tại đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh của Chính phủ; triển khai các hoạt động phục hồi hệ sinh thái rừng theo phương pháp tiếp cận cảnh quan; thu gom rác thải hai bên bờ và trên mặt nước biển, các sông, suối, ao hồ, phục hồi thảm thực vật trên các vùng đất ngập nước nước; kiểm soát hoạt động đánh bắt thủy hải sản theo hướng bền vững; khuyến khích triển khai các công trình bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng, huy động sự tham gia của cộng đồng.

Quyết tâm hành động giảm bớt sự suy thoái của thiên nhiên

Nhấn mạnh chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái”, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng, nếu mỗi người dân cùng chung tay hành động, vì sự phục hồi của các hệ sinh thái, chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt sự suy thoái của thiên nhiên như: Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt hàng ngày, tập thói quen từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải nhựa và đồ nhựa sử dụng một lần; sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường; không tiêu thụ, buôn bán, khai thác trái phép các loài động, thực vật hoang dã; tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường khi đi du lịch, du lịch sinh thái; giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học cho thế hệ trẻ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng.

Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai xây dựng các đề án phục hồi hệ sinh thái, kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước; thúc đẩy thành lập các khu bảo tồn theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Bộ triển khai Đề án kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học nhằm xây dựng, vận hành được cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia, Trang thông tin về di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học, kết nối với địa phương. Bộ thí điểm thực hiện điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát đa dạng sinh học theo hệ sinh thái; đề xuất nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái lưu vực sông Mekong…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn và đề nghị các bộ, ban, ngành, các tổ chức, các tỉnh, thành phố trong cả nước căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và điều kiện thực tế tại cơ sở của mình để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường, bảo đảm ưu tiên thực hiện mục tiêu kép. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường VÕ TUẤN NHÂN

 

Chí Tuấn