Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được