Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX

Chung sức thực hiện “mục tiêu kép” 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức nhưng tỉnh quyết tâm, kiên định không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo sự chỉ đạo của Chính phủ”. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp linh hoạt và quyết tâm chính trị cao hơn nữa để thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra, nhất là chỉ tiêu ngân sách. Những quyết tâm này sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Kiên định không thay đổi mục tiêu phát triển

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,31%, thuộc nhóm các tỉnh tăng cao của cả nước. Thu ngân sách ước thực hiện 4.117 tỷ đồng, đạt 41% dự toán HĐND tỉnh thông qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.184,42 triệu USD, đạt 46,27%. Công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; khai trương hệ thống dịch vụ công điện tử được quan tâm. Các cấp, các ngành, thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Quốc phòng - an ninh ổn định; khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ, nhất là các đường mòn, lối mở được kiểm soát 24/24giờ, ngăn chặn kịp thời tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp...

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước Khóa IX
Ảnh: Ngọc Tú

“Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh quyết tâm, kiên định không thay đổi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo sự chỉ đạo của Chính phủ” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bên cạnh những kết quả đạt được, ngoài những khó khăn, tồn tại báo cáo của UBND, TAND, VKSND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nêu, các Ban HĐND tỉnh Bình Phước thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần được phân tích, đánh giá sâu hơn để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp tích cực và hành động cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tuy nhiên chỉ số này của tỉnh trong năm 2019 chưa được cải thiện đáng kể. Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, 6 tháng đầu năm giải ngân 1.150 tỷ đồng, đạt 25,7% kế hoạch, trong đó giải ngân nguồn tiền sử dụng đất chỉ đạt 15,4% kế hoạch. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 41% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên nguồn thu chưa bảo đảm, đặt ra thách thức lớn trong công tác điều hành thu và phương hướng, giải pháp thực hiện thu để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công tác quản lý về môi trường, tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế: Tình trạng khai thác tài nguyên trái phép vẫn xảy ra, chế tài xử lý hoạt động khai thác trái phép còn thiếu kiên quyết (như khai thác cát trên sông Đồng Nai, khai thác đá xây dựng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập ...); công tác hoàn nguyên sau khai thác đối với hoạt động khai thác đá xây dựng thông thường chưa được thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo quy định; việc giám sát công tác hoàn nguyên chưa được các ngành quan tâm. Phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản còn hạn chế…  Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển còn chậm, đời sống của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm trên 46,68% tổng số hộ nghèo của tỉnh, đặc biệt đối tượng hộ nghèo có xu hướng trẻ hóa…

Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp đã đề ra, các Ban HĐND tỉnh đề nghị tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách điều chỉnh đề ra là 10.213,5 tỷ đồng. Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chính sách giải tỏa đền bù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra; nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Quyết tâm thực hiện tốt chỉ tiêu ngân sách

Phát biểu tại bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc không điều chỉnh giảm, mà điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương 213,5 tỷ đồng (tức là từ 10.000 tỷ theo kế hoạch trước đây tăng lên 10.213,500 tỷ đồng); đồng thời, điều chỉnh dự toán chi tăng 2% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm, thể hiện sự tích cực trong xây dựng dự toán và quyết tâm chính trị cao, nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề của UBND tỉnh trong điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành bằng nhiều giải pháp linh hoạt và quyết tâm chính trị cao hơn nữa để thực hiện tốt chỉ tiêu ngân sách đã đề ra.

“Dù nhiệm vụ sắp tới còn rất nặng nề, nhưng với nỗ lực không ngừng, sự chia sẻ, chung tay, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp… tỉnh Bình Phước sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng.

LÊ PHƯỚC