Chưa hợp lý, khó khả thi 

Xem với cỡ chữ
Còn có những quy định can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là ý kiến của nhiều doanh nghiệp xung quanh Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (dự thảo nghị định).

Tỷ lệ hoa hồng tối thiểu từ kết quả bán hàng trên tổng lợi ích kinh tế là một quy định nhận được nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp. Điều 1.21 dự thảo nghị định (sửa đổi Điều 43 Nghị định 40/2018/NĐ-CP) đề xuất, kế hoạch trả thưởng phải bảo đảm tỷ lệ lợi ích kinh tế từ kết quả bán hàng tối thiểu bằng 20% tổng lợi ích kinh tế.

Mức đề xuất này, nhằm hạn chế doanh nghiệp chỉ tập trung phát triển mạng lưới mà không hoặc ít thực hiện phân phối bán lẻ hàng hóa. Tuy nhiên, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: Quy định can thiệp trực tiếp vào việc xây dựng kế hoạch trả thưởng là chưa phù hợp. Bởi, kế hoạch trả thưởng là một phần quan trọng trong phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phải do doanh nghiệp tự quyết định.

Đại diện các doanh nghiệp cho rằng, việc can thiệp trực tiếp vào kế hoạch trả thưởng khiến doanh nghiệp thiếu linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh. Từ đặc thù của loại hình doanh nghiệp này, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, vấn đề này có thể được giải quyết thông qua việc đặt ra một số giới hạn, điều kiện có tính chất tương tự, nhưng cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình áp dụng để phù hợp với hoạt động kinh doanh, nhưng đồng thời vẫn đáp ứng được mục tiêu quản lý, như: Sửa đổi quy định về hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác, đặt ra giới hạn về doanh số bán hàng đến tay người tiêu dùng trên tổng doanh số…

Ngoài việc chưa nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp với đề xuất giới hạn mức trả thưởng, thì dự thảo nghị định cũng “bị” nhiều doanh nghiệp đánh giá là có các đề xuất chưa hợp lý, khó khả thi. Đơn cử Điều 1.13, dự thảo nghị định (sửa đổi Điều 20.2 Nghị định 40/2018/NĐ-CP) quy định về điều kiện của người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương. Theo đó, người đại diện của doanh nghiệp phải được đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc đào tạo tất cả người đại diện địa phương ở các tỉnh, thành có thể gây phát sinh chi phí và tốn kém rất lớn cho doanh nghiệp. Người đại diện tại địa phương chỉ là người lao động của doanh nghiệp, và do đó có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào. Việc đào tạo thay thế liên tục cũng tốn kém và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn tìm nhân sự mới.

Hay, Điều 1.23, dự thảo nghị định (bổ sung Điều 44, Nghị định 40/2018/NĐ-CP) quy định thời hạn cập nhật các thông tin lên hệ thống công nghệ quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp là ngay sau khi phát sinh giao dịch hoặc trong vòng 1 ngày kể từ khi kết thúc. Quy định này, là chưa hợp lý vì tạo ra gánh nặng về cập nhật thông tin quá lớn cho doanh nghiệp, đồng thời tốn kém chi phí đầu tư và vận hành.

Nguyễn Minh