Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội