Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Công nghệ Công ty NG Biotech