Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Nhật Bản