Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc về công tác bầu cử Quốc hội tại Hà Giang