Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội