Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

Xem với cỡ chữ
Chiều 23.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Cùng dự cuộc làm việc có Đại tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận một số nội dung về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật; về hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động đối ngoại của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thời gian qua. Ủy ban đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ (đã trình thông qua 13 luật, 5 nghị quyết); tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị công phu, hoan nghênh các đại biểu đã có những phát biểu tâm huyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian tới, Ủy ban cần tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được để tiếp tục đổi mới, phát triển. Các thành viên của Ủy ban ngoài việc thực hiện vai trò, nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội còn là đại diện ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, thời gian tới, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục có những đóng góp tâm huyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nêu cao truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” và lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm về tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng xác định: "Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại"; đồng thời, yêu cầu "cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể"... Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cần tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại, từ đó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nói riêng và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung.

Tin: Phạm Thúy - Ảnh: Hồ Long