Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh