Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu