Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại biểu dự Diễn đàn các nhà Lãnh đạo Doanh nghiệp Việt Nam