Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt 6 Đại sứ Việt Nam tại châu Âu