Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Vienna, Cộng hòa Áo, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới

Ngày 5.9 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Vienna, Cộng hòa Áo, các hoạt động tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5