Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Vienna, Cộng hòa Áo, bắt đầu tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới