Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp bất thường của Quốc hội

Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ ngày 25-26.11 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.