Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp về chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù phòng, chống dịch Covid -19