Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và chúc mừng Hội Báo toàn quốc 2018