Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove