Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội