Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021