Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Hội nghị

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát huy cao độ sự năng động, sáng tạo

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid – 19 và thiên tai, lũ lụt. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Chín và Kỳ họp thứ Mười theo hình thức trực tuyến với những kết quả tốt đẹp, có nhiều dấu ấn đổi mới không chỉ về cách thức tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn mà còn ở những nội dung được Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định rất sát với thực tiễn cuộc sống, phản ánh đầy đủ những kiến nghị của cử tri, cũng như đưa ra nhiều giải pháp căn cơ, có tính khả thi. Quốc hội đã thông qua số lượng lớn các luật, nghị quyết; nhiều nội dung, chính sách quan trọng được xem xét kịp thời, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của cuộc sống; hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực trong quản lý của Nhà nước cũng như trong đời sống xã hội; đóng góp quan trọng, tâm huyết, chất lượng, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ Khóa XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Quốc hội hoàn thành tốt đẹp trọng trách năm Chủ tịch AIPA 2020 với điểm nhấn là thành công của Đại hội đồng AIPA 41; đồng thời tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng với những hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, trong đó, có các hội nghị trực tuyến với nhiều cách thức, quy trình thay đổi so với tổ chức họp tập trung truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, đạt được những thành tích như vậy, bên cạnh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo, phối hợp nhịp nhàng và tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm đổi mới của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, còn có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Quốc hội, của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng Quốc hội. Đặc biệt, Văn phòng đã có những tiến bộ vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ; đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tận tụy với công việc và phát huy cao độ sự năng động, sáng tạo để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu nhiều nội dung quan trọng, trong đó có những nội dung mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, cùng các giải pháp linh hoạt, phù hợp để khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là năm có sự đột phá mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, cảm ơn những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà Văn phòng đạt được trong năm qua.

Xây dựng đội ngũ thật sự “tinh” về chuyên môn, phẩm chất

Năm 2021 là năm chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ Quốc hội. Do vậy, Văn phòng Quốc hội có nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với những yêu cầu, mục tiêu cao trong bối cảnh nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội lưu ý một số nội dung cần tập trung như: ngay từ đầu năm, phải khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII sắp tới của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao.

Tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV nhằm phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục kế thừa, đổi mới, phát triển để phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm của Quốc hội trong thời gian tới.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng càng thêm vinh dự, tự hào và thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình trong tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp tham mưu, phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tốt và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Trong đó, lưu ý triển khai các quy định có liên quan của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín; chú ý công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm thu hút và đề cao hơn nữa trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia bầu cử đầy đủ.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, năm nay có sự chuyển giao giữa hai khóa Quốc hội nên Văn phòng Quốc hội với lợi thế là cơ quan hành chính ổn định, kế thừa, có bề dày kinh nghiệm phục vụ Quốc hội các khóa, cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy, đẩy mạnh nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, tham mưu, phục vụ Quốc hội Khóa XV triển khai kịp thời, có hiệu quả hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự “tinh” cả về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức chính trị để có điều kiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết có liên quan của Đảng, nắm chắc các yêu cầu về cải cách, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung (theo tinh thần của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019, có hiệu lực từ 1.7.2020) cũng như đặc thù của một cơ quan tham mưu, hoạch định chính sách ở Trung ương nói riêng, từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp trong thời gian tới. Cách làm phải bảo đảm nguyên tắc quyết liệt, nhưng thận trọng, chắc chắn, có sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan hữu quan để tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 1004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là về các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm điều kiện làm việc và các chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, người lao động trực tiếp tham mưu, giúp việc các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Nghiên cứu, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, sớm  hoàn thiện Quốc hội điện tử cũng như Văn phòng Quốc hội điện tử.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 
Tin: Phạm Thuý; Ảnh: Quang Khánh - Hồ Long