Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự gặp mặt nguyên Lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa 

Xem với cỡ chữ
Chiều 22.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức gặp mặt, chúc Tết các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa và cán bộ hưu trí Văn phòng Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì cuộc gặp mặt.

Dự cuộc gặp: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc gặp mặt nguyên Lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu và chuẩn bị khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp mặt và chúc Tết các nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu.

Nhắc lại những kết quả nổi bật của đất nước trong năm 2020, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, suy thoái kinh tế toàn cầu... nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng sức của nhân dân và toàn xã hội đã tạo nên sức mạnh, đưa nước ta vững vàng vượt qua khó khăn, kiểm soát được dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế.

Với mức tăng trưởng 2,91%, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững. An sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Trướng mừng thọ tặng nguyên lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa tròn 75 tuổi

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã có nhiều đổi mới, linh hoạt, cải tiến cách thức làm việc. Quốc hội đã có 4 kỳ họp không sử dụng tài liệu giấy. Đặc biệt, đã tổ chức thành công 2 kỳ họp theo hình thức trực tuyến kết hợp với họp tập trung, cho thấy sự chủ động, kịp thời thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu thực tiễn.

Hoạt động lập pháp của Quốc hội tiếp tục được chú trọng. Các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy nhà nước; quyền con người, quyền công dân; giữ vững quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước…

Hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý của Nhà nước cũng như đời sống xã hội. Các nội dung được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội giám sát đều là những vấn đề bức xúc của cuộc sống, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, đại biểu Quốc hội nhiều lần phát biểu tại nghị trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Trướng mừng thọ tặng nguyên lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa tròn 80 tuổi

Quốc hội đã kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung thiết thực, có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19… Trong đó, lần đầu tiên trong 75 năm qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là quyết sách đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại của Quốc hội vẫn được triển khai hiệu quả với các phương thức, cách làm sáng tạo. Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, AIPA được tổ chức rất thành công bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự đầy đủ của tất cả các nước thành viên và quan sát viên. AIPA đã kết nạp thêm 2 nước quan sát viên là Morroco và Na Uy; trao Kỷ niệm chương và Chứng nhận cống hiến xuất sắc đối với AIPA tặng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng…

Cùng với đó, bộ máy tham mưu, giúp việc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới để phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành công của Quốc hội trong năm qua là nhờ sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, luôn đổi mới của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, bộ máy tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội. Cùng với đó là sự đóng góp to lớn cả về sức lực, trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước. “Các đồng chí dù ở cương vị nào cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, có nhiều đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu đối với hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc”, Chủ tịch Quốc hội trân trọng. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn các nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý của các đồng chí.

Nhân dịp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức mừng thọ các nguyên lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu.

Tin Phạm Thúy - Ảnh: Lâm Hiển