Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025