Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 3.3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.