Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam