Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt chúc Tết cán bộ, công chức và viên chức của VPQH