Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dự Phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách,pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008 - 2010