Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tham vấn Nghị viện G20

Hình ảnh Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn ĐB cấp cao QH nước ta dự Hội nghị tham vấn Nghị viện G20 và thăm hữu nghị chính thức Cuba ( Từ ngày 2-9.9.2010)