Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2018