Chủ tịch Nước phát biểu tại Diễn đàn Bác Ngao

Ngày 20.4.2021, Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã được khai mạc tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu tại Lễ khai mạc của Diễn đàn.