Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các điển hình tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam