Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tiếp Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc