Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ dự Kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định 

Xem với cỡ chữ
Ngày 25.6, HĐND tỉnh Nam Định Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, bầu các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh và xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Đắc Vinh trao lẵng hoa của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng HĐND tỉnh Nam Định
Ảnh: Đỗ Tuấn

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc dự Kỳ họp. 

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Sau hơn 4 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công, tiết kiệm và hiệu quả. Cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã hăng hái tham gia bỏ phiếu (đạt 99,19%). Đây là thắng lợi to lớn, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và khẳng định tinh thần làm chủ, ý thức của người dân về quyền, nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng chính quyền các cấp. Tại 18 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, cử tri đã bầu đủ 61 đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX. Đây là những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cử tri toàn tỉnh. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo luật định, bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII Lê Quốc Chỉnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Phạm Đình Nghị tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Việc kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh đã được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Với số phiếu bầu tập trung, đã thể hiện sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh đối với các cá nhân giữ trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định tin tưởng và mong muốn, lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức; sâu sát với cơ sở, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đỗ Tuấn