Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp Hội chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc