Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm việc với Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba  

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acossta Alvarez và Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định làm việc với Thư ký Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acossta Alvarez

Thay mặt Đoàn công tác, Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acossta Alvarez cảm ơn Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định và Ủy ban Pháp luật đã dành thời gian tiếp Đoàn. Cho biết, Cuba đã chính thức công bố Hiến pháp mới vào tháng 4 vừa qua, Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acossta Alvarez cảm ơn các cơ quan của QH Việt Nam đã tích cực trao đổi kinh nghiệm với Cuba trong quá trình sửa đổi Hiến pháp. Thông qua các Đoàn công tác sang thăm và làm việc với các cơ quan của Việt Nam, Đoàn công tác của Cuba đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm quý báu về chương trình xây dựng pháp luật, cải cách hiến pháp và những vấn đề liên quan.

Cũng theo Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acossta Alvarez, Hiến pháp mới đã định hình cơ cấu nhà nước Cuba với mô hình hoạt động có nhiều điểm tương đồng với cơ cấu Nhà nước Việt Nam. Cuba cũng đưa khái niệm về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào Hiến pháp. Với những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và kinh nghiệm xây dựng pháp luật của QH Việt Nam, Thư ký Hội đồng Nhà nước Homero Acossta Alvarez mong muốn, Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ với Cuba những kinh nghiệm quý báu này trong quá trình Cuba triển khai xây dựng chương trình pháp luật để thực thi Hiến pháp.

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định đã giới thiệu tới Đoàn công tác về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Pháp luật của QH, các đơn vị giúp việc của Ủy ban, trong đó một trong những nhiệm vụ của Ủy ban là giúp UBTVQH xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.


 

Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cũng giới thiệu và trả lời các vấn đề mà Đoàn công tác quan tâm về quy trình lập pháp của Việt Nam, công tác giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Về hoạt động giám sát của QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, có nhiều hoạt động giám sát và hình thức giám sát như giám sát trực tiếp, chất vấn tại các kỳ họp và tại các phiên họp của UBTVQH, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm…

Cũng tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thông tin về mô hình hoạt động và cơ chế giám sát của HĐND các địa phương; hoạt động của ĐBQH chuyên trách và cơ chế giám sát, các văn bản quy phạm pháp luật trước, trong và sau khi ban hành…

Tin và ảnh: Vũ Quang