Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam