Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Vương quốc Morocco